Drömhus, eller mardröm?

3394634-fonsterMånga drömmer om att hitta sitt perfekta drömhus på landet, men eftersom att de gamla kåkarna, trots sin charm, ofta är nedgångna både av tidens tand och av försummelse kan det som var tänkt att vara en riktig dröm – snabbt förvandlas till en ruskig mardröm.

De flesta människor i Sverige bor och verkar i storstäderna, vilket påverkar både trångboddhet och bostadsbrist. Därför är det nu många unga som säger sig vilja flytta ut på landsbyggden. Den främsta anledningen till detta är närheten till naturen, den lugna atmosfären och drömmen om det lilla torpet med de vita knutarna samt är även de stora prisskillnaderna mellan storstad och glesbyggd på bostadmarknaden något som lockar. Dock ska man vara medveten om att en billig husaffär kanske inte alltid är så billig när allt kommer omkring, eftersom att de flesta bostäder, framförallt villor och stugor, är i stort behov av omfattande renoveringar. Så när man väljer att köpa ett hus en bit utanför storstaden ska man komma ihåg att huset kanske behöver totalrenoveras och att det således tillkommer kostnad för rörbyten, omdragning av el och att man kanske måste investera i att lägga om taket, köpa fönster och byta ut isolering för golv och väggar.

Renovering av gamla hus och dolda fel

Just när det kommer till renovering av äldre bostäder, så som lägenheter, villor och stugor, är det viktigt att veta vad man ger sig in på. Till exempel finns det flera ämnen in hus som byggts innan år 1973 som innehåller de farliga ämnena PCB och Asbest, så innan man sätter igång att riva ner gammal isolering är det viktigt att låta huset kontrolleras och saneras av auktoriserade företag istället för att man försöker ge sig på projektet själv. Likväl ska man vara uppmärksam på om man hittar dolda fel i huset som säljaren avsiktligt inte avslöjats eller som inte upptäcks innan man exempelvis monterar ned ett fönster som ska bytas ut. Det är nämligen som så att det då är den person som sålde huset som ska stå för de kostnader som uppkommer vid åtgärdande av dessa fel. Dock ska man komma ihåg att man endast kan få ersättning av säljaren om man hittar felet inom 10 år efter att man köpt fastigheten och dessa dolda fel måste funnits i huset när det köptes, inte varit direkt upptäckbara och inte varit ett förväntat fel så som att den 15 år gamla spisen går sönder inom två år efter bostadsköpet. Likväl har man även som köpare en omfattande undersökningsplikt som innebär att man själv måste undersöka alla husets tänkbara fel och skavander innan man skriver kontrakt för att man överhuvudtaget ska vara berättigad att påpeka dolda fel för den förre ägaren.

251937-handing-over-the-keysExempel på dolda fel

  • Om huset är bebott av kryp, exempelvis den så kallade Nordiska termiten: Hästmyran, som gärna flyttar in och bygger bon i väggar och golv.
  • Fuktskador som ej rapporterats eller åtgärdats
  • Felaktiga renoveringar så som felmonterade fönster, värmeslingor i golv som inte fungerar, feldragna elledningar osv.
  • Läckande, nedgrävda vattenrör.
  • Fuskbyggen som skapar problem, exempelvis nylagda golv som inte är korrekt lagda, sprickor i väggar osv.
Scroll to top